Κατηγορία: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης “Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα”.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΗΣΩΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΝΗΣΩΝ) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη μονάδα τοποθέτησής τους.…