Κατηγορία: Ανακοινώσεις – Εγκύκλιοι Δ/νσης

Χορήγηση εγγράφων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

     Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα τα οποία αφορούν την υπηρέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευσης Πειραιά κατά το σχολικό έτος…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης 2022

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Για τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ ΔΙΠΕ Πειραιά σε αρχείο excel πατήστε εδώ Για τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ ΔΙΠΕ Πειραιά σε αρχείο pdf πατήστε…

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε., ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π.Ε. κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. 2022-2023

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Για την αίτηση μετάταξης από Κλάδο σε  Κλάδο πατήστε εδώ Για την αίτηση μετάταξης σε ΚΕΔΑΣΥ πατήστε εδώ