Κατηγορία: Ανακοινώσεις – Εγκύκλιοι Δ/νσης

Λήψη εγγράφων ενσήμων, απόλυσης και προϋπηρεσίας αναπληρωτών – οδηγίες ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ)

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους αναπληρωτές ότι μπορούν να κάνουν λήψη όλων των εγγράφων απόλυσης από το αποθετήριο εγγράφων της ΔΙΠΕ Πειραιά. Συγκεκριμένα είναι διαθέσιμα: Ένσημα Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2024…

Οδηγίες για χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024

Για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών, πατήστε εδώ Για τη λήψη των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστε εδώ Για την αίτηση συνταξιοδότησης, πατήστε εδώ Για τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης,…

Αργία Αγίου Σπυρίδωνα

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 η υπηρεσία μας θα παραμείνει κλειστή, λόγω αργίας, της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Δήμου Πειραιά. Χρόνια Πολλά στους/στις εορτάζοντες/ουσες!

«Πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά – Υποδοχή Αιτημάτων για παιδαγωγικά και διοικητικά ζητήματα – Διαδικασίες – Βήματα».

Η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Πειραιά με τους Γονείς & Κηδεμόνες αποτελεί προτεραιότητα και καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με την παρούσα θέλουμε να…

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ. Υποδείγματα Πρόταση διορισμού ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού ΙΔΑΧ Πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής Πρόταση ορισμού Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου/ης σχολικής…

Ανάλήψη υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

Οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας ΔI.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ Έντυπο αρ. 1 ανάληψης από μετάθεση Έντυπο αρ. 2 ανάληψης νεοδιόριστου/ης  

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91).

Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της υπό στοιχεία 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι…