Κατηγορία: Διοικητικά Θέματα

Χαιρετισμός Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι – συναδέλφισσες και συνεργάτες, Η ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή από την πολιτεία στο πρόσωπό μου και, ταυτόχρονα, μία σημαντική…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 3ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας…

Ενημέρωση σχετικά με την με αριθμ. 75/ΕΕΠΠΣ 1-7-2020 πρόσκληση πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Π.Σ & ΠΕΙ.Σ κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε το link της Προκήρυξης, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ το οποίο είναι το εξής: https://www.minedu.gov.gr/news/45596-01-06-20-prokiryksi-plirosis-kenon-theseon-ekpaideftikon-se-protypa-sxoleia-p-s-kai-peiramatika-sxoleia-pei-s-kata-to-sxoliko-etos-2020-2022  

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΥΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 – ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα μέλη ΕΒΠ-ΔΕ01 τα οποία είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς…

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ, ΣΕ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ/ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ ΚΩΦΩΝ/ΤΥΦΛΩΝ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ΠΔ 50/1996 (ΦΕΚ 45/8‐3‐1996/τ.Α’) και στην αρ. πρωτ.: 176287/Ε2/12‐11‐2019 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τουςΠίνακες των αιτουμένων μετάθεση…

Παράταση Προθεσμίας Αιτήσεων Μετάθεσης

Μετά από αίτημα της ΔΔΕ Χαλκιδικής για παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης για έκτακτους λόγους (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της περιοχής) ενώ υπάρχει δηλωμένη βούληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν…