Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Θέματα

Εγκύκλιος Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού Έργου και Λειτουργίας Προαιρετικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού έργου και του Προαιρετικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και την Λήξη της…

Εγκύκλιος Προγραμματισμού Εκπαιδευτικού έργου και λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , που αφορά τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου και του Ολοήμερου Προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 καθώς και την…