Κατηγορία: Οικονομικά ΕΣΠΑ

Πρόσκληση Επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2013-14 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την πραγματοποίηση προγράμματος ΠΕΚ Πειραιά, πατήστε εδώ.

Έντυπα ΕΣΠΑ

Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014 Για τα παρουσιολογια της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 2», πατήστε εδώ. Για τα παρουσιολόγια της…