Κατηγορία: Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ. Υποδείγματα Πρόταση διορισμού ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού ΙΔΑΧ Πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής Πρόταση ορισμού Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου/ης σχολικής…

Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68,τ.Α΄, 20-3-2020, άρθρο εξηκοστό πέμπτο, παρ. 4)παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, έως 31-05-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης (και τροποποίησης)άδειας ιδιωτικού…

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Πρόταση διορισμού ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Πρόταση Ορισμού Διευθυντή/Διευθύντριας και Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας. Πρόταση Ορισμού Προϊσταμένου/Προϊσταμένης. Υπόδειγμα ΕΩΠΔ Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου. Πίνακας Διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου.…

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.