Κατηγορία: Ιδιωτική Εκπαίδευση

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ. Υποδείγματα Πρόταση διορισμού ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού ΙΔΑΧ Πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής Πρόταση ορισμού Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου/ης σχολικής…

Παράταση προθεσμίας χορήγησης (τροποποίησης) και επικαιροποίησης αδειών ιδιωτικών σχολείων

Σας ενημερώνουμε ότι με ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68,τ.Α΄, 20-3-2020, άρθρο εξηκοστό πέμπτο, παρ. 4)παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, έως 31-05-2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης (και τροποποίησης)άδειας ιδιωτικού…

Οδηγίες σχετικά με θέματα διαδικασιών ιδιωτικών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. Πρόταση διορισμού ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Πρόταση Ορισμού Διευθυντή/Διευθύντριας και Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας. Πρόταση Ορισμού Προϊσταμένου/Προϊσταμένης. Υπόδειγμα ΕΩΠΔ Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου. Πίνακας Διδασκόντων Δημοτικού Σχολείου.…

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2019-2020

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Εγκύκλιες οδηγίες για την άσκηση του εποπτικού ρόλου των Δ/νσεων Εκπαίδευσης σε θέματα διαδικασιών και ελέγχου νομιμότητας παρεκκλίσεων ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας κα

Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.