Κατηγορία: Γενικά Άρθρα

Έντυπα

Διάφορα Έντυπα Αίτηση Αναπληρωτών Ένταξη Προσφυγόπαιδων. Αίτηση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ. Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ τακτικού Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ μέσω ΕΣΠΑ Αίτηση Αναπληρωτών ΠΕΠ Εξειδικευμένη. Αίτηση Αναπληρωτών Τακτικού-ΠΔΕ. Αίτηση Μόνιμων Εκπαιδευτικών.…