Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Παράταση εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία Σχολικού Έτους 2023-2024

Δείτε την εγκύκλιο για την παράταση της προθεσμίας των εγγραφών, στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024  

Εκκλησιαστικά Σχολεία: Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ.…

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την Εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α., όπως ισχύει, καλεί τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι/ες έγιναν δεκτοί/ες στη διαδικασία…

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά ανακοινώνει το ΦΕΚ 65 τεύχος Β/12-01-2023  με την κατανομή των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισημαίνοντας ότι στη Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά  στη στήλη έξι(6)…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Φεβρουάριο 2023.Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε   02 646Λ46ΜΤΛΗ-ΜΦΜ.

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριών ΔΠΕ Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά αναμορφωμένο πίνακα των υποψήφιων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της  Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄6141) Υπουργικής…

Σεμινάριο-εργαστήριο Πολιτιστικών Θεμάτων «Τα εν Πειραιεί Διονύσια και το αρχαίο θέατρο της Ζέας»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων,  σε συνεργασία με το Γραφείο  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της  Εφορείας Αρχαιοτήτων  Πειραιώς και Νήσων διοργανώνει σεμινάριο με βιωματικό εργαστήριο, με θέμα: «Τα…

You missed