Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία

Εγκύκλιος: Υπηρεσιακά ζητήματα λήξης διδακτικού έτους 2021-2022

Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα…

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΑΙΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Μάιο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε 9ΞΜΒ46ΜΤΛΗ-13Φ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Απρίλιο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  ΩΧΧΗ46ΜΤΛΗ-Ο0Δ

Ανακοινοποιημένοι Πίνακες Μορίων μετάθεσης/βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης. Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής…

Κάλυψη Οργανικού Κενού στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 8771/27.05.2022 Πρόσκλησή μας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Γενικής Αγωγής της ΔΠΕ Πειραιά, συμπεριλαμβάνεται και το 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,…