Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, διά των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη, Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη, Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχο  πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (Επισυνάπτεται το πρόγραμμα στο συνημμένο έγγραφο). Η ημερίδα θα διεξαχθεί την  Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023, 18.00-20.30, μέσω πλατφόρμας webex.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη  30 Μαΐου  2023  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2023