Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης χρονιάς υλοποίησης του εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ προγράμματος «Κουκλοπαίζουμε» από σχολεία, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δ.Ε. Πειραιά (δια των υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων) το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και την Περιφέρεια Αττικής, σας προσκαλεί στην εξ αποστάσεως ημερίδα παρουσίασης παιδαγωγικών εφαρμογών που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς και τη βράβευση των σχολικών ομάδων που συμμετείχαν την τρέχουσα σχολική χρονιά.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2023, και ώρες 18:00 – 20:15, μέσω Zoom και θα μεταδίδεται από το Facebook του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα».
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι Πέμπτη  25 Μαΐου  2023  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ