Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, Μαρίας Καμπέρη,  σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Δήμητρας Μπεκατώρου,  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας  και το Χαμόγελο του Παιδιού, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Καλλιεργώντας ένα ανθεκτικό σχολείο: Διαχείριση Συγκρούσεων και Ψυχική Ανθεκτικότητα και Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού», τη Δευτέρα, 11  Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Παρασκευή  8 Δεκεμβρίου 2023 έως τις 22:00 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΦΙΣΑ