Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη,  και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων, διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ακούμε τη φωνή των παιδιών; Το Δικαίωμα της ελευθερίας γνώμης και συμμετοχής στην τάξη». Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023, 18.00-21.00.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ- Ακούμε τη φωνή των παιδιών