Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Αθήνας, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας (ΙΑ/ΕΤΕ) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των προσφύγων του 1922 μέσα από τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας-εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Το σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστήρια και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023, και ώρες 16:45-18:50.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Θ.- 1922- τεκμήρια ΙΑΕΤΕ