Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας , δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων  και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Το Ολοκαύτωμα: από τη Λογοτεχνία στα Graphic Novel»
Το σεμινάριο διοργανώνεται με αφορμή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου) και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, κατά τις ώρες 18:00-20:00 
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τρίτη 17-1-2023 και ώρα 10:00  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Το Ολοκαύτωμα – από τη Λογοτεχνία στα Graphic Novel