ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ-ΒΙΝΤΕΟ-ΖΩΓΡΑΦΙΑΣΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ”