Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο που αφορά στη Διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας, στα 4/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2022-2023