Ενημέρωση των σχολείων για τη λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικά
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Ξυλαποθήκη, Ηετιώνεια Πύλη)

Εκπαιδευτικά προγράμματα Πειραιά

Δελτίο συμμετοχής ΠΕΙΡΑΙΑ

Για σχολικές μονάδες Σαλαμίνας (Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας)

18681 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2022-23_signed

Δελτίο συμμετοχής ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Για σχολικές μονάδες Αίγινας (Αρχαιολογικό Μουσείο Αίγινας)

18682 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ 2022-23_signed

Δελτίο συμμετοχής ΑΙΓΙΝΑΣ

Για σχολικές μονάδες Πόρου (Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου)

18683 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ 2022-23_signed

Δελτίο συμμετοχής ΠΟΡΟΥ

Για σχολικές μονάδες Κυθήρων (Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων)

18684 ΕΚΠΑΙΔ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 2022-23_signed

Δελτίο συμμετοχής ΚΥΘΗΡΩΝ