Λαμβάνοντας υπόψη την 43η πράξη της Επιτροπής Σχολικών Δραστηριοτήτων, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων) , τα οποία περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και υλοποιούνται κατά το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας…..

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2014-15

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-15