Δείτε , εδώ, τη εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023

Από admin