Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023