Δείτε εδώ την εγκύκλιο, του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την Παράλληλη στήριξη και την στήριξη με ΕΕΠ και ΕΒΠ, για το σχολικό έτος 2021-2022

Κατεβάστε τα παρακάτω σχετικά υποδείγματα :