Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού έργου και του Προαιρετικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και την Λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2021-2022