Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της νέας τους οργανικής θέσης, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 για ανάληψη υπηρεσίας.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα εντός ΠΥΣΠΕ, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας, την ίδια ημερομηνία (21-06-2022) στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης. Οι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικοί θα κάνουν αναφορά ανάληψης υπηρεσίας κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας που ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι μακροχρόνιες άδειες (αναρρωτικές, κύησης, λοχείας, ανατροφής) λήγουν εντός του θέρους υποχρεούνται την επομένη εργάσιμη ημέρα της λήξης της άδειας να κάνουν αναφορά ανάληψης στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά (Καραολή και Δημητρίου 50), καθώς οι σχολικές μονάδες θα είναι κλειστές.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης, δεν απαιτείται να κάνουν νέα ανάληψη υπηρεσίας.
  • Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν ταυτόχρονα και καθήκοντα Προϊσταμένου/ης (επιστρέφοντας σε ολιγοθέσια ή Νηπιαγωγεία) πρέπει να ενημερωθούν από τον αποχωρούντα Προϊστάμενο/η για τυχόν εκκρεμότητες και να παραλάβουν το αρχείο της σχολικής μονάδας (και ό, τι άλλο προβλέπεται). Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας καθηκόντων ως Προϊστάμενοι/ες και να υποβάλλουν τις αναλήψεις υπηρεσίας στη Διεύθυνση.
  • Οι ως άνω αναλήψεις υπηρεσίας διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr
  • Οι εκπαιδευτικοί που θα παρουσιαστούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε Πειραιά την Τρίτη 21 Ιουνίου είναι εκείνοι, των οποίων η σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Β) ΑΛΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  1. Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί την περίοδο των διακοπών του καλοκαιριού και σε συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες -Προϊστάμενοι/νες της σχολικής μονάδας που ανήκουν, να παρακολουθούν καθημερινά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Επιπροσθέτως πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης και του Υ.ΠΑΙ.Θ για την  ενημέρωσή τους.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται με το νέο σχολικό έτος να λάβουν μακροχρόνια άδεια (ανατροφής, άνευ αποδοχών κ.λ.π) και δεν έχουν καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά έως 31/05/2022 πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Διευθυντές/ντριες Προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων που έχουν οργανική θέση.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ