Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 15/12/2023 έως και την Τετάρτη 20/12/2023.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.