Η Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, προτίθεται να διοργανώσει διαδικτυακή ημερίδα που θα αφορά: Παρουσίαση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων από εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν εγκεκριμένο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο  ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2023

AA Εκδήλωση ενδιαφέροντος παρουσίασης προγράμματος Σχολ. Δραστηριοτήτων 2022-23