Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη και οι Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄,Β’, Γ’, Δ΄ Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Τα έμφυλα στερεότυπα στο παιχνίδι και στη λογοτεχνία για παιδιά»,την Τρίτη, 1η Μαρτίου και ώρες 17:30-19:40. Δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2022 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

 2503 Διαδικτυακό σεμινάριο «Τα έμφυλα στερεότυπα στο παιχνίδι και στη παιδική λογοτεχνία»