Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της Αττικής (δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων), λόγω των προβλημάτων σύνδεσης, διοργανώνει εκ νέου το  διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αποτιμώντας 200 χρόνια αγώνων για έμφυλη ισότητα», την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρες 18:00-20:00

Δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο , μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2022 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.