Δείτε εδώ το ενημερωτικό έγγραφο του κ. Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με την αναστολή της τηλεκπαίδευσης για την Τετάρτη 26/1/2022 .