Δείτε, εδώ, το ενημερωτικό έγγραφο του κ Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., σχετικά με την αναστολή της τηλεκπαίδευσης για την Τρίτη 25/1/2022.

Από admin