22595  1-12-2021 Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

23423 14-10-2021  Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  2021-2022

 ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας – Ενημέρωση για τα προγράμματα

ΚΕΠΕΑ Λαυρίου – Πρόσκληση στα προγράμματα

ΚΕΠΕΑ Ελευσίνας – Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές επισκέψεις

Αίτηση συμμετοχής

Πρόσκληση για την υλοποίηση διαδικτυακών επισκέψεων στα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου

Αίτηση Συμμετοχής ΚΠΕ Ομηρούπολης