Για να δείτε την εγκύκλιο της ΕΛΣΤΑΤ και τα έντυπα ΣΕ-1 και ΣΕ-2, σχετικά με την λήξη του σχολικού έτους 2013-2014, πατήστε εδώ

Σημειώσεις :
1)Παρακαλούμε να επιστραφεί ένα συμπληρωμένο έντυπο, με στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή του Δ/ντή-ντριας ή Πρ/νου-ης, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014.
2) Το έντυπο να επιστραφεί στη Διεύθυνση και όχι στην ΕΛΣΤΑΤ.