Σας ενημερώνουμε πως η υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου έπαψε να λειτουργεί από 1/1/2023. Κατόπιν τούτου, όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τη ΔΙΠΕ Πειραιά θα γίνονται μέσω του κεντρικού email της Διεύθυνσης: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε αίτημά σας προς την Υπηρεσία συνοδεύεται από σχετικό έντυπο αίτησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Υποδείγματα εντύπων για τις αιτήσεις σας, μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ.