Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Β. Αρβανιταντώνη, Γ. Βούλγαρη, Μ. Καμπέρη,   και σε συνεργασία  με την  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (ΕΦΑΠΝ), διοργανώνει  ημερίδα, το Σάββατο  21 Οκτωβρίου 2023, 11:00 – 13:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά,  με θέμα: «2013 – 2023, δέκα χρόνια συνεργασίας της ΕΦΑΠΝ με τις  Σχολικές Δραστηριότητες Π.Ε. Πειραιά»

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη 18/10/2023  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.
Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο προσωπικό email που θα δηλωθεί στην αίτηση) για την συμμετοχή τους. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

AA ΗΜΕΡΙΔΑ «10 χρόνια συνεργασίας Δνση ΠΕ Πειραιά με ΕΦΑΠΝ»