Η Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά ανακοινώνει το ΦΕΚ 65 τεύχος Β/12-01-2023  με την κατανομή των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισημαίνοντας ότι στη Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά  στη στήλη έξι(6) με τις ομάδες σχολείων  αναφέρονται οι ομάδες Α1-Α2-Α3-Α4-Β1-Β2-Β3-ο καθορισμός των οποίων έχει οριστεί  με την αριθ. Π.Ε 15112/31-8-2018 Απόφαση της Π.Ε Πειραιά.

Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Για την με αριθ. Π.Ε 15112/31-8-2018 Απόφαση της Π.Ε Πειραιά  με τον καθορισμό των ομάδων πατήστε εδώ

Για την ανακοινοποίηση 104.01 πατήστε εδώ