Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων , για το σχολικό έτος 2021-2022

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά στη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, για το σχολικό έτος 2021-2022

Από admin