Συναδέλφισσσες / Συνάδελφοι, Φίλες / Φίλοι,

Είναι αδιαμφισβήτητη η συνδρομή της τεχνολογίας στη ζωή μας, ειδικά τα τελευταία δύο (02) δύσκολα χρόνια. Και είναι απόλυτα παραδεκτή και αξιοθαύμαστη η εξοικείωση των παιδιών μας με τη χρήση των μέσων ψηφιακής επικοινωνίας.

Μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της τεχνολογίας οι μικροί μας μαθητές κατάφεραν – ακόμα και σε συνθήκες φυσικής απομόνωσης – να παραμείνουν επικοινωνιακά συνδεδεμένοι. Οι μαθήτριες / μαθητές μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι, είμαστε κοινωνοί, συμμέτοχοι, μυημένοι στο Διαδίκτυο. Είμαστε, όμως, ασφαλείς;

H δεύτερη ημέρα, της δεύτερης εβδομάδας του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου) κάθε έτους, έχει καθιερωθεί ως Safer Internet Day (SID) – Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Είναι μια ημέρα υπενθύμισης, αναστοχασμού, ευαισθητοποίησης και πρόκλησης να προσανατολίσουμε όλοι τις ενέργειές μας προς τη διαμόρφωση συνθηκών ασφαλούς πλοήγησης, χρησιμοποιώντας τη θετική δύναμη του Διαδικτύου.

Οι πολίτες της γης ενώνονται, «δικτυώνονται» μέσα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες υιοθέτησης πρακτικών χρήσης του πολύτιμου αυτού εργαλείου με υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και σεβασμό, απαιτώντας και τη συμβολή των θεσμών και της βιομηχανίας στη δημιουργία ενός αξιοπρεπούς Διαδικτύου, ενός Διαδικτύου που αναβαθμίζει τον Πολιτισμό μας, ενός Διαδικτύου που μας αξίζει.

Όλοι μας πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια: οι νέοι με δημιουργικότητα και λογική. Οι γονείς με συμπεριφορές που τους καθιστούν θετικά πρότυπα για τα παιδιά τους. Οι εκπαιδευτικοί συνεισφέροντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από μία κριτική / διερευνητική στάση. Η βιομηχανία της τεχνολογίας μέσα από παροχές διασφάλισης, σαφών οδηγιών και διορθωτικών εργαλείων. Οι φορείς με θεσμική στήριξη και ειδικά προγράμματα.

Μα η πιο σημαντική συμμετοχή όλων μας είναι η ανάπτυξη ισχυρών αντανακλαστικών με αναφορά των ύποπτων πρακτικών παράνομης / ακατάλληλης συμπεριφοράς και κακόβουλης χρήσης, όταν τα εντοπίζουμε ή έστω τα υποψιαζόμαστε στο κοινωνικό αυτό αχανές ψηφιακό σύμπαν. Ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση εμείς οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δείξουμε στην παραμικρή υποψία Cyberbullying και εθισμού.

Η συμβίωσή μας με το διαδίκτυο θα γίνει πιο εύκολη εάν θυμόμαστε πάντα μαζί με τα λόγια του γάλλου επιστήμονα και φιλόσοφου, Jean Rostand):

Κανείς δε γερνάει όσο αναζητεί κάτι.

τη δήλωση του WilliamGibson, αμερικανού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας:

Το μέλλον δεν γκουγλάρεται!!!

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ