ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

2. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΡΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

3. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΒΠ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

4.  ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

5. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

6. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΒΠ/ΕΕΠ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΩΣ 2 ΕΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ/ΛΟΧΕΙΑΣ/ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

13. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ