Καλούνται οι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ που διορίζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 50, στον 4ο όροφο για ανάληψη υπηρεσίας και στη συνέχεια στον 3ο όροφο, από τις 17 Αυγούστου 2022 έως και τις 23 Αυγούστου  2022, από τις 09:00 π.μ. έως τις 02:00 μ.μ. προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας μας (με ημερομηνία 16 Αυγούστου 2022) με θέμα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 2022» σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί – μέλη ΕΕΠ προσέρχονται έχοντας εκτυπώσει και συμπληρώσει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το έντυπο Ανάληψης Υπηρεσίας, αφήνοντας κενά στην ημερομηνία και την υπογραφή τους. Τις τοποθετούν σε φάκελο με αυτιά και λάστιχο, στον οποίο θα έχουν αναγράψει ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους. στο ίδιο φάκελο θα συμπεριλάβετε:

  1. τις πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού γιατρού και ψυχιάτρου, είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να πιστοποιούν την υγεία και την ικανότητά σας να ασκήσετε διδακτικά καθήκοντα/υποστηρικτικά καθήκοντα (για μέλη ΕΕΠ) καθώς και το σύνολο των ψηφιακά υποβληθέντων δικαιολογητικών.
  2. το σύνολο των ψηφιακά υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Καταθέτουν τον φάκελο αυτό κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, οπότε και υπογράφουν πρωτότυπα τις υπεύθυνες δηλώσεις και το έντυπο Ανάληψης Υπηρεσίας για να πρωτοκολληθούν.