Για να δείτε τις οδηγίες, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόταση διορισμού εκπαιδευτικού ιδιωτικής εκπαίδευσης Ι.Δ.Α.Χ., πατήστε έδω.

Για να δείτε την πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το υπόδειγμα πρότασης ορισμού Διευθυντή/τριας ή/και Υποδιευθυντή/τριας ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το υπόδειγμα πρότασης ορισμού Προϊσταμένου/ης ιδιωτικού Νηπιαγωγείου, πατήστε εδώ.