Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.

Υποδείγματα

Πρόταση διορισμού ιδιωτικού/ης εκπαιδευτικού ΙΔΑΧ

Πρόταση διορισμού αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού ιδιωτικής

Πρόταση ορισμού Διευθυντή/τριας και Υποδιευθυντή/ντρια σχολικής μονάδας

Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου/ης σχολικής μονάδας