ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ) ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. 

ΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΑΥΤΑ NA ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΎΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023-2024”  ..
ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΈΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΆΜΕΝΟΙ/ΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ” ” ΣΤΟ E-MAIL ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ (ΕΩΣ 5/6/2024) ΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΙΣ/ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

1. AA ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023-2024 (ΟΔΗΓΙΕΣ)
2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 2023-24 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ
3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023-2024 (1)

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ