Οργανόγραμμα ΔΙΠΕ Πειραιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 50 – 185 32 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ

e-mail: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΜΕΪΝΤΑΣΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

210-4226169

4

ΜΑΟΥΝΗ

ΣΑΝΤΥ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

210-4113725

4

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

210-4224921

3

ΜΑΡΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΛΙΔΟΥ

ΝΙΚΗ

210-4113725

4

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

210-4224921

3

ΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

210-4113725

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4113725

4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4113725

4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4113725

4

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΑΡΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

210-4113725

4

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

210-4226169

ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ/ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4113725

4

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΚ

ΜΑΡΟΥΔΑ

ΜΑΡΙΑ

210-4113725

4

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
(ΙΔΡΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΚΛΠ)

ΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4113725

4

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΡΑΚΙΤΗ

ΛΙΛΙΑΝ

210-4177573

210-4113725

4

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΟΡΛΑΝΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΑΥΛΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

210-4113725

4

ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

210-4124517

5

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4124516

5

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ &ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΔΥΕΕ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΣΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ/ΤΗΡΗΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ/ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ/ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ/ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ/ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ/ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟϊΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

210-4110134

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

210-4177851

3

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΥΠΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

210-4224919

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

210-4177851

3

ΚΑΠΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΝΤΑΛΑΧΑΝΗ

ΡΕΒΕΚΚΑ

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-4224919

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΚΡΕΚΑ

ΠΟΛΥΤΙΜΗ

210-4110134

2

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΟΡΗΓΗΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΧΑΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

210-4117826

2

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

210-4124516

5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΣΠΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ

ΣΟΦΙΑ

210-4117826

2

ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΡΦΑΡΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΤΕΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-4224921

3

ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-4224921

3

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

ΜΕΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

210-4117826

2

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΣΠΑ

ΚΟΦΦΑ

ΕΙΡΗΝΗ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΝΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

210-4117826

2

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΦΟΡΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-4224918

3

ΛΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ

210-4224918

3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΑΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

210-4224918

3

ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

1

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΒΥΘΑΣ

ΕΣΝΑΦΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ

ΚΑΣΣΙΑΝΗ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ

ΑΝΝΑ

210-4110134

2

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

210-4224921

3

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΑΟΥΝΗ

ΣΑΝΤΥ

210-4226169

3

ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΦΑΝΑΡΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

210-4133730

6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μεθώνης 117 (1ος και 2ος όροφος), Πειραιάς, ΤΚ 18546

ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΧΑΙΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

210-4224918

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΠΕ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ mySCHOOL

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

210-4177854

3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ E-DATA

ΜΑΧΑΙΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

210-4224918

3

ΤΣΟΛΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ APOGRAFI

ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

210-4124516

5

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

210-4110134

2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΙΤΣΑ

ΙΩΑΝΝΑ

210-4224918

3

ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

210-4226859

2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

210-4226859

2

ΚΑΝΤΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΝΤΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΝΤΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΝΤΟΥΡΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΓΚΟΠΙΑΝΝΗ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

210-4177851

3

ΚΑΠΛΑΝΗ

ΜΑΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΤΣΟΥΚΛΕΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

210-4226859

2

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΝΤΩΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

210-4120913

1

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΜΠΕΡΗ

ΜΑΡΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

210-4120913

1

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΑΜΠΕΡΗ

ΜΑΡΙΑ

210-4120913

1

ΘΕΜΑΤΑ COVID-19

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΣΟΥΚΛΕΡΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

210-4226859

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΪΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

210-4114155

210-4101184

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 89, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗ

ΚΟΜΑΝΘΗ