Οργανόγραμμα ΔΙΠΕ Πειραιά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Καραολή & Δημητρίου 50 – 18532 – Πειραιάς
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ : https://dipe-peiraia.att.sch.gr/
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ : mail@dipe-peiraia.att.sch.gr
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Διευθύντρια Εκπαίδευσης Αθανασία Μεϊντάση
Αναπληρωτής Διευθυντής Ιωάννης Σακκιώτης
Γραμματεία Διευθυντή Μαρία Δελημιχάλη 2104226169
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος Μαρία Μαρούδα 2104113725
Πρωτόκολλο Γενικής Χρήσης ΣΗΔΕ-Φ – Διαχείριση Αλληλογραφίας Δημητρούλα Αγγελετάκη 2104177573
Ζωή Φράττη
Αθανασία Πουντουράκη 2104113725
Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας Λίλιαν Γερακίτη 2104177573
Σάντυ Μαούνη
Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Λίλιαν Γερακίτη 2104177573
Κωνσταντίνα Ορλάνδου
Μαρία Δελημιχάλη
Εξοπλισμός Σχολικών Μονάδων Αθανασία Πουντουράκη 2104113725
Μαρία Μαρούδα
Αντιστοιχίες, Απολυτήρια, Εξετάσεις Ενηλίκων, Εγκρίσεις Επισκέψεων, Κτηριολογικά, Σχολικές Μεταβολές Αθανασία Πουντουράκη 2104113725
Μαρία Μαρούδα
Τήρηση φυσικού αρχείου Διεύθυνσης- Διακίνηση αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου Παύλου Μαργαρίτα 2104113725
Διανομή Διδακτικών Βιβλίων και Υλικού Μαρία Μαρούδα
Κλητήρας Αναστασία Χαρισιάδου
ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος Πηνελόπη Παπανικολάου 2104124516
2104124517
Εκκαθάριση και Μηχανογράφηση Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά – Μισθοδοσία Μονίμων Εκπαιδευτικών – Διοικητικών Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Θοδωρής Στεφανόπουλος
Τασούλα Αναστασίου
Αθανασία Μαραγκού
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων μεταβολών μισθοδοσίας και έκδοση σχετικών αποφάσεων Θοδωρής Στεφανόπουλος
Τασούλα Αναστασίου
Μισθοδοσία αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών και μελών ΕΒΠ/ΕΕΠ Τακτικού Προϋπολογισμού Θοδωρής Στεφανόπουλος
Ηλίας Παναγιώτου
Έλεγχος και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων Θοδωρής Στεφανόπουλος
Ηλίας Παναγιώτου
Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων Πηνελόπη Παπανικολάου
Μεταφορές μαθητών – Γονικά επιδόματα Πηνελόπη Παπανικολάου
Άδειες Άνευ Αποδοχών, Επιδόματα, Μεταβολές μισθοδοσίας Τασούλα Αναστασίου
Απογραφή Μονίμων, Πληρωμή Δικαστικών, Εκκαθάριση Δαπανών υπερωριών, οδοιπορικών, ακουστικών βαρηκοΐας λογαριασμών Διεύθυνσης, Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Αθανασία Μαραγκού
Ξενόγλωσσα Βιβλία, Προμήθεια αναλώσιμων Διεύθυνσης, , Δικαστικά Αναπληρωτών Πηνελόπη Παπανικολάου
Σύνταξη προϋπολογισμού Διεύθυνσης, παρακολούθηση, εκτέλεση αυτού και την σύνταξη απολογισμού Αθανασία Μαραγκού
Απεργίες-Περικοπές, Χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων και Έκδοση σχετικών αποφάσεων Θοδωρής Στεφανόπουλος
Τασούλα Αναστασίου
Επεξεργασία φακέλων αναπληρωτών/τριων τακτικού προϋπολογισμού (γνησιότητα, προϋπηρεσία, χρήση πληροφοριακού συστήματος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έκδοση αδειών) Πηνελόπη Παπανικολάου
Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών Τασούλα Αναστασίου
Συλλογή και συμπλήρωση οικονομικών στοιχείων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση. Αθανασία Μαραγκού
Συλλογή και διεκπεραίωση αιτήσεων χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών Τασούλα Αναστασίου
Αναζήτηση μισθολογικών μητρώων παρελθόντων ετών Πηνελόπη Παπανικολάου
Καταχώριση δεδομένων σε πληροφοριακό σύστημα ΔΙΑΣ της μισθοδοσίας Ηλίας Παναγιώτου
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Τμήματος Μαρία Μαριού 2104110134
Παροχή στοιχείων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε συνεργαζόμενους φορείς, συγκρότηση συνεργείου υπερωριών, αποστολή προσωπικών μητρώων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων Μαρία Μαριού
Υπολογισμός κενών θέσεων σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, Αποφάσεις επανατοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ελένη Εξαδακτύλου 2104177851
Υπολογισμός κενών θέσεων σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία και Τμήματα Ένταξης καθώς και σε εκπαιδευτικούς Β’ ξένης γλώσσας, Ομάδες σχολείων Μαρία Καπλάνη
Έκδοση αποφάσεων χορήγησης αδειών Διοικητικών Υπαλλήλων και Συμβούλων Εκπαίδευσης Νίκη Σκουτέρη 2104110134
Διεκπεραίωση αναρρωτικών αδειών, αδειών μητρότητας και μετακίνησης στο πλαίσιο προγραμμάτων ERASMUS Ευαγγελία Χατζή
Σοφία Πετουσάκη
Μαρία Μαριού
Αποσπάσεις, μεταθέσεις, μονιμοποίηση, προαγωγή μελών ΕΒΠ/ΕΕΠ, Έκδοση πιστοποιητικών κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης Μαρία Σαραντοπούλου 2104224918
Μετάταξη εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, απόδοση δεύτερης ειδικότητας Αλεξάνδρα Τάσση
Αποσπάσεις, μεταθέσεις εκπαιδευτικών, ενημέρωση Προσωπικών Μητρώων Εκπαιδευτικών, Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών προϋπηρεσίας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας παρελθόντων ετών Δημήτρης Σκούρτης
Αξιολόγηση, κινητικότητα, συντάξεις εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, προαγωγές διοικητικών υπαλλήλων, εκλογές αιρετών εκπρόσωπων για Υπηρεσιακά Συμβούλια Γρηγορία Παναγιωτοπούλου 2104110134
Έκδοση βεβαιώσεων εργασίας και πιστοποιητικών μονίμων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ και διοικητικών υπαλλήλων Αλεξάνδρα Τάσση 2104224918
Γρηγορία Παναγιωτοπούλου 2104110134
Μισθοδοσία αναπληρωτών/τριών στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ, υπολογισμός απόδοσης ΜΚ Αικατερίνη Βαπορίδου 2104224921
Μισθοδοσία αναπληρωτών/τριών στο πλαίσιο πράξεων ΕΣΠΑ, διεκπεραίωση αιτήσεων αδειών αναπληρωτών/τριών ΕΣΠΑ, υποβολή ΑΠΔ, έκδοση συμβάσεων Σοφία Μαραυγάκη 2104117826
Καταχώριση στοιχείων αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών σε πληροφοριακά συστήματα, Δείκτες ΕΣΠΑ Μαρία Πάτερου 2104117826
Ελένη Κωνσταντινίδου
Μαρία Αναστασίου
Μαρία Μαριού
Διανομή αφισών στο πλαίσιο Πράξεων ΕΣΠΑ Μαρία Μαριού 2104110134
Υποθέσεις πειθαρχικού ελέγχου Μαρία Σφηναρολάκη 2104226169
Κυριακή Μαούνη
Δημήτρης Δήμοβιτς
Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών Νίκη Τελίδου 2104224918
Έλεγχος γνησιότητας μεταπτυχιακός/διδακτορικών τίτλων εκπαιδευτικών Άννα Παπαδοπούλου 2104117826
Μεταφορικό Ισοδύναμο, έλεγχος γνησιότητας προϋπηρεσιών Ιωάννης Μαλλιόπουλος
Τήρηση προσωπικών μητρώων μονίμων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ Κασσιανή Μπουραζάνη
Μαρία Εσναφίδου
Γεώργιος Αρβυθάς
Γεωργία Λυμπέρη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ΠΕΙΡΑΙΑ
Γραμματέας Μαρία Σφηναρολάκη 2104177851
Αναπληρωτής Γραμματέας Αντώνης Δεσύπρης
Υποστήριξη Συμβουλίου Ρεβέκκα Νταλάχανη
Μαρία Καπλάνη
Ελένη Σταυροπούλου
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊσταμένη Τμήματος Ελευθερία Μαχαίρα 2104177854
Διαχείριση πλατφόρμας Myschool Μαρία Αγγελοπούλου

myschool@dipe-peiraia.att.sch.gr
2104177854
Διαχειριστής Ψηφιακών Πιστοποιητικών Φορέα – Ψηφιακές Υπογραφές Άγγελος Αρχοντοβασίλης 2104124516
Διαχείριση πλατφόρμας Απογραφής Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) Δημήτρης Σκούρτης 2104224918
Αθανασία Μαραγκού 2104124516
Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση ΤΠΕ φορέα – Ανάπτυξη Μικροεφαρμογών Άγγελος Αρχοντοβασίλης 2104124516
Στέφανος Λαμπρίδης
Θεόδωρος Στεφανόπουλος
Διαχειριστές ιστότοπου Διεύθυνσης /Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Άγγελος Αρχοντοβασίλης 2104124516
Στέφανος Λαμπρίδης
Θεόδωρος Στεφανόπουλος
ΤΜΗΜΑ Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος Τμήματος Ιωάννης Σακκιώτης 2104226859
Θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών/τριων Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Αικατερίνη Καντούρη
Εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Αικατερίνη Καντούρη
Θέματα λειτουργίας ολοημέρων σχολείων Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Αικατερίνη Καντούρη
Διαίρεση τάξεων σε τμήματα Ιωάννης Σακκιώτης
Θέματα ειδικής αγωγής Αθανασία Σαρσαλιώτη
Έγκριση κατ’ οίκον διδασκαλίας Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες Μαρία Καμπέρη 2104120913
Θέματα λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων Καλλιόπη Αγκοπιάννη 2104226859
Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Έγκριση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Π.Ε. Πειραιά Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Σταυρούλα Τσούκλερη
Καθορισμός περιφέρειας εγγραφής  μαθητών/μαθητριών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή) Καλλιόπη Αγκοπιάννη
Σταυρούλα Τσούκλερη
Καταγραφή κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελένη Εξαδακτύλου 2104177851
Μαρία Καπλάνη
Εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων Γιώργος Βούλγαρης 2104120913
Βάσω Αρβανιταντώνη
Μαρία Καμπέρη
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός Βασιλική Καϊόγλου 2104115155
Κομάνθη Κουλουτμπάνη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γραμματεία Ευαγγελία Φαναρτζή 2104133730