Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθ. 15/04-06-2021 Πράξη του:

Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και Γ΄ Φάσης-υποχρεωτικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά χωρίς δήλωσή τους.

Β. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ