Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά  με την αριθ. 17/10-06-2022 Πράξη του:

Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’  Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και Γ΄ Φάσης-υποχρεωτικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά χωρίς δήλωσή τους.

Για τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α΄Πειραιά,πατήστε εδώ

Για τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Β΄Πειραιά, πατήστε εδώ

Για τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Γ΄Πειραιά, πατήστε εδώ

Β. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων  Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και Γ΄ Φάσης-υποχρεωτικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά χωρίς δήλωσή τους.

Για τους οριστικούς πίνακες τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης πατήστε  εδώ