Ανακοίνωση προσωρινών Πινάκων μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά- Υποβολή ενστάσεων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 13/03-06-2022 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά: Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Ανακοινοποιημένοι Πίνακες Μορίων μετάθεσης/βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης. Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής…

Κάλυψη Οργανικού Κενού στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

Στην υπ. αριθμ. πρωτ. 8771/27.05.2022 Πρόσκλησή μας για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες της Γενικής Αγωγής της ΔΠΕ Πειραιά, συμπεριλαμβάνεται και το 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,…

8893 Διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2021-2022

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, διά των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχο  πρόγραμμα κατά…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν…

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων Γενικής Αγωγής»

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής(βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση -που μετατέθηκαν από…