ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “MySchool” (προθεσμία 5/2/2014)

Για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος “MySchool”, πατήστε εδώ. Προσοχή : Υπάρχει προθεσμία καταγραφής μέχρι την Τετάρτη 5/2/2014.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Ενημερώνουμε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, στις οποίες τοποθετήθηκαν οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο της Πράξης “Προώθησης της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων…

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και  δεν μας έχουν ακόμη αποστείλει τις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ για το σχολικό έτος 2013-2014  να τις αποστείλουν ΑΜΕΣΑ (πρωτότυπες , με…

8ος ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ”

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία , διοργανώνει τον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό “Παιχνίδι και Μαθηματικά”, που τελεί υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα, πατήστε εδώ και εδώ  

Τοποθετήσεις ωφελούμενων στο πλαίσιο της πράξης “Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα”.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΗΣΩΝ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ (ΝΗΣΩΝ) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στη μονάδα τοποθέτησής τους.…