Παράταση της προθεσμίας για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία μέχρι την Δευτέρα 28/3/2022

Δείτε , εδώ, το σχετικό έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Από admin