Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και επειδή κενώθηκαν θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση με επιλογή, για τα παρακάτω διθέσια νηπιαγωγεία:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΡΓ/ΤΑ

ΟΡΓ ΒΑΣΙΚΟ

ΒΑΣΙΚΟ

01 ΝΓ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

2Θ +ΟΛ

2

2

04 ΝΓ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2Θ ΟΛ

2

2

και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς Κλάδου ΠΕ60, με οκταετή (8) τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν με οργανική θέση – συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά από τις 07/06/2021 έως και τις 17/06/2021, κατόπιν ραντεβού με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε., τηλ. 210-41.77.851.

Για την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Για την Αίτηση πατήστε εδώ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

 Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12-06-2018/τ.Α’) πατήστε εδώ

 ΦΕΚ 4412/3-10-2018/τ.Β’ πατήστε εδώ