Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ

Για το Παράρτημα (προκηρυσσόμενες θέσεις) πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση υποψηφίου για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών πατήστε εδώ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β΄ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, από τις 20 στις 32 ημέρες.

Κατά συνέπεια, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Για την απόφαση πατήστε εδώ