Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις  όσον αφορά στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα έκδοσής τους.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση που αφορά στην πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης στην Υποδιεύθυνση της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΕΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση που αφορά στην πλήρωση θέσεων α) Προϊσταμένου/ης  στο Τμήμα Προϋπολογισμού , Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών & Εντολής Πληρωμών και β) Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών, πατήστε  ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση που αφορά στην πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, πατήστε ΕΔΩ